Metadata

entityID = https://eduroamkonto.kau.se

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

SP data

MDUI

Lang = "en" (REQUIRED)
  • DisplayName = eduroam account management - Karlstad University
  • Description = This service allows KAU employees to reset their eduroam password
Lang = "sv" (RECOMMENDED)
  • DisplayName = eduroam kontohantering - Karlstads universitet
  • Description = Denna tjänst är till KAU anställda för återställning av eduroam lösenord

KeyInfo

KeyUse = "encryption & signing" (CN=eduroamkonto.kau.se)
  • notValidAfter = 2027-03-13 12:36:58
  • Subject = CN=eduroamkonto.kau.se
  • Issuer = CN=eduroamkonto.kau.se
  • Type / bits = RSA / 3072

AttributeConsumingService

Organization

ContactPersons

technical
  • SurName = IT-avdelningen
  • EmailAddress = mailto:webbteknik@kau.se

Show XML