Metadata

entityID = https://exitpoll.stu.lu.se/shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

entity-category

SP data

MDUI

Lang = "en" (REQUIRED)
 • DisplayName = Exitpoll
 • Description = Sends surveys automatically students who have completed their phd. The system also contains an admin-part (shibboleth only concerns this part),. Used by the good people at Kvalitet och utvärdering. They are also the ones responsible for the system.
Lang = "sv" (RECOMMENDED)
 • DisplayName = Exitpoll
 • Description = Ett system för automatiskt utskick av enkät till doktorander som enligt ladok har doktorerat. Innehåller även en admindel för hantering av utskick och enkätdata. SPn ska bara omfatta admindelen och kommer att användas av personal på Kvalitet och utvärdering. De är också ansvariga.

KeyInfo

KeyUse = "encryption & signing" (CN=a0221.srv.lu.se)
 • notValidAfter = 2025-10-20 12:41:12
 • Subject = CN=a0221.srv.lu.se
 • Issuer = CN=a0221.srv.lu.se
 • Type / bits = RSA / 2048

AttributeConsumingService

Organization

 • OrganizationDisplayName[en] = Exitpoll - Doktorand Exit poll
 • OrganizationDisplayName[sv] = Exitpoll - Doktorand avslutande enkät
 • OrganizationName[en] = LU
 • OrganizationName[sv] = LU
 • OrganizationURL[en] = http://www.lunduniversity.lu.se
 • OrganizationURL[sv] = http://www.lu.se

ContactPersons

technical
 • GivenName = Martin
 • SurName = Åhfeldt
 • EmailAddress = mailto:martin.ahfeldt@ldc.lu.se
support
 • GivenName = Exitpoll
 • SurName = LU Servicedesk
 • EmailAddress = mailto:mailto:servicedesk@lu.se

Show XML