Metadata

entityID = https://luvit.education.lu.se/shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

entity-category

SP data

MDUI

Lang = "en" - English
 • Description = The environment is created for course participants as well as for educators and administrators in order to create, manage, overview, obtain, administrate and participate in online courses or in online course activities in mixed courses.
 • DisplayName = Lund University LUVIT
Lang = "sv" - Swedish
 • Description = Miljön är utformad för såväl kursdeltagare som utbildare och administratörer för att kunna skapa, hantera, få tillgång till, administrera och deltaga i nätbaserade kurser eller nätbaserade aktiviteter i blandade kurser.
 • DisplayName = Lunds universitet LUVIT

KeyInfo

KeyUse = "encryption & signing" (CN=uwap122.uw.lu.se)
 • notValidAfter = 2025-06-09 05:58:49
 • Subject = CN=uwap122.uw.lu.se
 • Issuer = CN=uwap122.uw.lu.se
 • Type / bits = RSA / 2048
 • Key Hash = 620e6cda
 • Serial Number = 12741958941267080001

AttributeConsumingService

Organization

ContactPersons

technical
 • GivenName = Peter
 • SurName = Nilsson
 • EmailAddress = mailto:peter.nilsson@grade.com
administrative
 • GivenName = Sidika
 • SurName = Basic
 • EmailAddress = mailto:sidika.basic@ahu.lu.se

Show XML

Download XML