Metadata

entityID = https://luvit.education.lu.se/shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

entity-category

SP data

MDUI

Lang = "en" (REQUIRED)
 • DisplayName = Lund University LUVIT
 • Description = The environment is created for course participants as well as for educators and administrators in order to create, manage, overview, obtain, administrate and participate in online courses or in online course activities in mixed courses.
Lang = "sv" (RECOMMENDED)
 • DisplayName = Lunds universitet LUVIT
 • Description = Miljön är utformad för såväl kursdeltagare som utbildare och administratörer för att kunna skapa, hantera, få tillgång till, administrera och deltaga i nätbaserade kurser eller nätbaserade aktiviteter i blandade kurser.

KeyInfo

KeyUse = "encryption & signing" (CN=uwap122.uw.lu.se)
 • notValidAfter = 2025-06-09 05:58:49
 • Subject = CN=uwap122.uw.lu.se
 • Issuer = CN=uwap122.uw.lu.se
 • Type / bits = RSA / 2048

AttributeConsumingService

Organization

ContactPersons

administrative
 • GivenName = Sidika
 • SurName = Basic
 • EmailAddress = mailto:sidika.basic@ahu.lu.se
technical
 • GivenName = Peter
 • SurName = Nilsson
 • EmailAddress = mailto:peter.nilsson@grade.com

Show XML