Metadata

entityID = https://nyainloggning-test.hv.se/Shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

entity-category

SP data

MDUI

Lang = "" (NOT RECOMMENDED) Lang = "en" (REQUIRED) Lang = "sv" (RECOMMENDED)
 • DisplayName = Högskolan Väst kontoaktivering och lösenordsåterställning
 • Description = Denna tjänst används för att du som ny vid högskolan ska kunna aktivera ditt användarkonto vid universitetet. Om du redan har ett aktivt konto kan du sätta nytt lösenord om du glömt bort det.
 • Logo = http://www.hv.se/Media/Get/17595/svensk-logotyp-200x103
 • InformationURL = https://mittkonto.hv.se

KeyInfo

KeyUse = "signing" (CN=w16token02.wad.hv.se)
 • notValidAfter = 2029-02-10 14:56:25
 • Subject = CN=w16token02.wad.hv.se
 • Issuer = CN=w16token02.wad.hv.se
 • Type / bits = RSA / 3072
KeyUse = "encryption" (CN=w16token02.wad.hv.se)
 • notValidAfter = 2029-02-10 14:56:23
 • Subject = CN=w16token02.wad.hv.se
 • Issuer = CN=w16token02.wad.hv.se
 • Type / bits = RSA / 3072

AttributeConsumingService

Organization

ContactPersons

technical
 • SurName = Christian Jiresjö
 • EmailAddress = mailto:christian.jiresjo@hv.se

Show XML