Metadata

entityID = https://se-uppsala-shibboleth.moveon4.de/shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

entity-category
 • http://refeds.org/category/research-and-scholarship

SP data

MDUI

Lang = "en" (REQUIRED) Lang = "sv" (RECOMMENDED)
 • DisplayName = MoveON
 • Description = Moveon gör det möjligt för institutioner för högre utbildning att lyckas i den högt internationaliserade världen av högre utbildning. Internationella kontor kan enkelt kontrollera och hantera alla internationaliseringsaktiviteter, minska deras dagliga administrativa arbetsbelastning och spara tid och pengar.
 • InformationURL = missing
 • Logo = missing
 • PrivacyStatementURL = missing

KeyInfo

KeyUse = "encryption & signing" (CN=se-uppsala-shibboleth.moveon4.de,O=QS unisolution GmbH,C=DE)
 • notValidAfter = 2022-02-28 11:59:49
 • Subject = C=DE, O=QS unisolution GmbH, CN=se-uppsala-shibboleth.moveon4.de
 • Issuer = C=DE, O=QS unisolution GmbH, CN=se-uppsala-shibboleth.moveon4.de
 • Type / bits = RSA / 4096

AttributeConsumingService

Organization

 • OrganizationDisplayName[en] = QS Unisolution
 • OrganizationName[en] = QS Unisolution
 • OrganizationURL[en] = http://www.qs-unisolution.com/

ContactPersons

support
 • SurName = Support
 • EmailAddress = mailto:support@moveon4.com
technical
 • SurName = Technical
 • EmailAddress = mailto:support@moveon4.com

Show XML