Metadata

entityID = https://slltest2.luvit.se/shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

SP data

MDUI

Lang = "en" (REQUIRED)
 • DisplayName = SSL Lärtorget tillfällig
 • Description = Lärtorget är Stockholms Läns landsting (SLL) portal för e-utbildningar och utbildningsadministration och vänder sig till anställda, studenter och övriga samarbetspartners
Lang = "sv" (RECOMMENDED)
 • DisplayName = SSL Lärtorget tillfällig
 • Description = Lärtorget är Stockholms Läns landsting (SLL) portal för e-utbildningar och utbildningsadministration och vänder sig till anställda, studenter och övriga samarbetspartners

KeyInfo

KeyUse = "signing" (CN=grprdweb04)
 • notValidAfter = 2028-09-13 07:47:15
 • Subject = CN=grprdweb04
 • Issuer = CN=grprdweb04
 • Type / bits = RSA / 3072
KeyUse = "encryption" (CN=grprdweb04)
 • notValidAfter = 2028-09-13 07:47:12
 • Subject = CN=grprdweb04
 • Issuer = CN=grprdweb04
 • Type / bits = RSA / 3072

AttributeConsumingService

Organization

ContactPersons

support
 • EmailAddress = mailto:lartorget.hsf@sll.se

Show XML