Metadata

entityID = https://sp-utv.ldc.lu.se/shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

entity-category

SP data

MDUI

Lang = "en" (REQUIRED)
  • DisplayName = Development SP LDC
  • Description = SP used for development of applications for education and reasearch at Lund university.
  • InformationURL = https://sp-utv.ldc.lu.se
Lang = "sv" (RECOMMENDED)
  • DisplayName = Utvecklings-SP LDC
  • Description = SP använd under utveckling av verktygsstöd riktade mot utbildning och forskning vid Lunds universitet.
  • InformationURL = https://sp-utv.ldc.lu.se

KeyInfo

KeyUse = "encryption & signing" (CN=sp-utv.ldc.lu.se)
  • notValidAfter = 2017-10-06 10:16:33
  • Subject = CN=sp-utv.ldc.lu.se
  • Issuer = CN=sp-utv.ldc.lu.se
  • Type / bits = RSA / 2048

AttributeConsumingService

Organization

ContactPersons

Show XML