Metadata

entityID = https://bedomningshandboken.uhr.se/shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

entity-category

SP data

MDUI

Lang = "sv" (RECOMMENDED)
  • DisplayName = Bedömningshandboken
  • Description = Bedömningshandboken utgör, vid sidan om Högskoleförordning och Högskoleverkets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den utgör även grund för den överenskommelse som UHR har med universitet och högskolor som genomför sin antagning med stöd av det gemensamma antagningssystemet NyA.
  • InformationURL = https://bedomningshandboken.uhr.se/

KeyInfo

KeyUse = "encryption & signing" (CN=bedomningshandboken.uhr.se)
  • notValidAfter = 2023-04-02 07:54:35
  • Subject = CN=bedomningshandboken.uhr.se
  • Issuer = CN=bedomningshandboken.uhr.se
  • Type / bits = RSA / 2048

AttributeConsumingService

Organization

ContactPersons

Show XML