Metadata

entityID = https://uraccess.net/shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

entity-category

SP data

MDUI

Lang = "sv" (RECOMMENDED)
  • DisplayName = UR access - Mediebiblioteket för högskolor och universitet.
  • Description = UR access innehåller ca 18000 TV- och radioprogram från Utbildningsradion.

KeyInfo

KeyUse = "encryption & signing" (CN=uraccess.net)
  • notValidAfter = 2025-12-05 13:42:05
  • Subject = CN=uraccess.net
  • Issuer = CN=uraccess.net
  • Type / bits = RSA / 2048

AttributeConsumingService

Organization

ContactPersons

support
  • EmailAddress = mailto:onsite@ur.se
technical
  • GivenName = Michael
  • SurName = Nilsson
  • EmailAddress = mailto:Michael.Nilsson@ur.se

Show XML