Metadata

entityID = https://www.alvin-portal.org/shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

entity-category
 • http://refeds.org/category/research-and-scholarship

SP data

MDUI

Lang = "en" (REQUIRED) Lang = "sv" (RECOMMENDED)
 • DisplayName = Alvin
 • Description = Alvin är en plattform för digitalisering, beskrivning, lagring och tillgängliggörande av biblioteks/andra institutioners samlingar.
 • InformationURL = missing

KeyInfo

KeyUse = "signing" (CN=www.alvin-portal.org)
 • notValidAfter = 2024-04-20 11:22:16
 • Subject = CN=www.alvin-portal.org
 • Issuer = CN=www.alvin-portal.org
 • Type / bits = RSA / 2048
KeyUse = "encryption" (CN=www.alvin-portal.org)
 • notValidAfter = 2024-04-20 11:22:16
 • Subject = CN=www.alvin-portal.org
 • Issuer = CN=www.alvin-portal.org
 • Type / bits = RSA / 2048

AttributeConsumingService

Organization

ContactPersons

Show XML