Metadata

entityID = https://www.vr-rut.se/shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

entity-category

SP data

MDUI

Lang = "" (NOT RECOMMENDED) Lang = "sv" (RECOMMENDED)
  • DisplayName = RUT (Register Utilizer Tool)
  • Description = RUT är ett verktyg för registerbaserad forskning. Verktyget ger forskare möjlighet att söka metadata i olika register
  • Logo = missing

KeyInfo

KeyUse = "encryption & signing" (CN=win-rf24mm32l83)
  • notValidAfter = 2026-02-27 13:07:53
  • Subject = CN=win-rf24mm32l83
  • Issuer = CN=win-rf24mm32l83
  • Type / bits = RSA / 2048

AttributeConsumingService

Organization

ContactPersons

Show XML